Laag of hoog opgeleid? Beter is praktisch of theoretisch opgeleid!

Marianne Zwagerman

Onze arts in opleiding tot Bedrijfsarts Nicky raakte geïnspireerd door het filmpje van Marianne Zwagerman. Hoe gaan wij  als arts eigenlijk om met diverse doelgroepen?

In een bedrijf, voornamelijk als deze gaat groeien in grootte, komen er steeds meer verschillende soorten mensen werken. Deze mensen hebben allemaal een andere achtergrond. Hierbij komt ook de opleiding om de hoek kijken.

De laatste tijd is er een kentering gaande in hoe om te gaan met de verschillen in opleiding. Van oudsher wordt iemand die de vakschool heeft doorlopen, als laaggeschoold beschouwd. En iemand die het HBO of de universiteit doorlopen heeft, als hoogopgeleid. Maar waarom die term? En waarom noemen we iemand LAAGgeschoold. Alleen maar omdat hij goed met zijn handen kan werken. Mijns inziens straf je iemand hiermee. Deze mensen hebben hele andere bekwaamheden dan diegene die gestudeerd heeft aan de universiteit. De eerste groep wordt praktisch opgeleid, terwijl de tweede groep theoretisch opgeleid wordt. Hierin zijn beide niet fout, maar je wordt beter gemaakt via je sterke kanten. Een automonteur of een loodgieter is net zo hard nodig als een advocaat of een dokter. Het wil helemaal niet zeggen dat de een slechter is dan de ander. En toch worden deze verschillen steeds maar benadrukt.

In de spreekkamer moet je je bewust worden wat voor iemand tegenover je zit. Hierop moet je kunnen inspelen, want de ene groep heeft behoefte aan een andere aanpak dan de andere groep. Zo moet je het bijvoorbeeld bij de automonteurs praktisch houden en kun je bij een managementfunctie meer theoretisch praten.

Als je je hiervan bewust bent, ga je ook een beter contact krijgen met de werknemer die tegenover je zit in de spreekkamer. Hierdoor is er een betere contactgroei en kun je samen beter tot een goede beslissing, die voor beide goed te volgen is.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat je iedereen als een gelijke behandeld. Ook al heeft diegene tegenover je een ander soort opleiding genoten dan jezelf.

Wil je het filmpje zien? dat kan, wel even handig om ook ingelogd te zijn op Facebook. ;  )

Brutale eerlijkheid…. Dat was wat Marianne Zwagerman demonstreerde

Werken bij De Arbodienst? Check onze huidige vacatures.