Wat doet een arbeidsdeskundige bij De Arbodienst?

Arbeidsdeskundige

Na de afspraken de dag ervoor te hebben voorbereid en de route te hebben bestudeerd. Stap ik   ’s morgens vroeg in de auto en na in de file te hebben gestaan of deze te hebben ontweken ben ik op pad naar de eerste klant.

Ik  kom binnen bij de klant en met de werkgever begint het gesprek.
Ik zeg wie ik ben, en wat  ik    kom doen. Bij wat     gaat het al mis. Ik ben de arbeidsdeskundige,   ik zie   de vraagtekens in de ogen van de werkgever?????. “Wat voor kundige?  Is de eerste vraag”

Dan komt de uitleg wat doet een arbeidsdeskundige? Dan beperk ik me tot wat een arbeidsdeskundig van een arbodienst doet, anders kom ik met de geplande tijd niet uit 😊

Ik, als Arbeidsdeskundige van de-arbodienst, onderzoek de duurzame arbeidsmogelijkheden die iemand heeft. Ik ben specialist in de combinatie mens, werk, inkomen en organisatie. Je hoort de werkgever denken “zo dat is een mond vol en kom maar en laat maar zien wat je kunt”.Na het gesprek met de werkgever is er een gesprek met de werknemer en als afsluiting een gesprek met z’n drieën.

Uiterlijk een maand voor de eerstejaars  evaluatie! Of zoveel eerder wanneer de Bedrijfsarts stelt dat succesvol re-integreren in de eigen functie onzeker is komt de arbeidsdeskundige in beeld.

Een Arbeidsdeskundig Onderzoek, binnen de Wet Verbetering Poortwachter, richt zich op de volgende vier vragen:
1. Kan de werknemer het eigen werk bij de werkgever nog uitvoeren?
2. Is het eigen werk bij de werkgever op enige wijze nog passend te maken?
3. Zijn er mogelijkheden tot andere passende en duurzame arbeid bij de eigen werkgever?
4. Welke mogelijkheden tot passende en duurzame arbeid zijn er elders?
Ook kan een arbeidsdeskundige een advies geven ter preventie geven.

Bijvoorbeeld als een medewerker voortdurende klachten ervaart kan een Arbeidsdeskundig advies dreigend verzuim helpen voorkomen. Ook bij frequent kortdurend verzuim is een Arbeidsdeskundig advies aan te bevelen. Frequent kortdurend verzuim duidt op structurele overbelasting van een medewerker en kan leiden tot langdurig verzuim.

Ik ben als arbeidsdeskundige  ingeschreven bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en ben als registerarbeidsdeskundige verplicht om me aan de gedragscode te houden.

Het is elke dag weer heerlijk om bij verschillende werkgevers in verschillende branches binnen te mogen komen. Het werk van een arbeidsdeskundige is niet voorspelbaar en erg wisselend. Zo sta je met je laarzen in de koeienstront en een paar uur laten zak je weg in het hoogpolig tapijt van een kantoor.

Na een heerlijke werkdag weer in de auto naar huis en luisteren naar de bekende “goeie ouwen” van Veronica.

Toe aan een nieuwe uitdaging en zie jij het zitten om samen te werken met Arbeidsdeskundigen en Casemanagers? Dan ben je van harte welkom bij De Arbodienst. Kijk snel op onze openstaande vacatures.

Vacatures bij De Arbodienst.