In de rol van een casemanager en gespreksbegeleider

Weet je waarom mijn functie zo interessant is?
Hallo mijn naam is Petra en ben nu bijna 10 jaar bij De Arbodienst werkzaam als Senior Casemanager.  Weet je waarom  mijn functie zo interessant maakt?  Het klinkt afgezaagd maar elke dag is anders. Elke dag komen er nieuwe dossiers en vragen vanuit werkgever en werknemer. Veel ervan is eenvoudig af te werken. Het zijn de lastige dossiers die het meest leerzaam zijn en die mijn functie zo interessant maken. Ik heb veel multidisciplinair overleg collega’s, bijvoorbeeld met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige om tot de meest effectieve aanpak en benadering te komen. Soms is het vooral zaak dat er een goed gesprek komt.

De Arbodienst heeft mij gevraagd om mij in dat stuk (gespreksbegeleiding) te specialiseren. Het brengt verdieping in mijn werk en intern adviseer ik mijn collega’s.

Gespreksbegeleiding

Soms krijgt een werkgever te maken met verzuimdossiers die geen medische oorzaak hebben. Van sommige dossiers is onduidelijk waarom het re-integratieproces dreigt te stagneren of vastloopt maar er kan ook sprake zijn van een verschil van inzicht of een arbeidsconflict. Er is dan sprake van conflictverzuim.

In een situaties waar sprake is van conflictverzuim kan er een gespreksbegeleider ingeschakeld worden. De gespreksbegeleider biedt concrete handvatten en begeleiding om het re-integratietraject te mobiliseren. De gespreksbegeleider begeleidt op effectieve manier de werkgever en werknemer door weerstand te signaleren en belemmerende factoren bespreekbaar te maken. Door met de werkgever en de medewerker in gesprek te gaan en mogelijke scenario’s te exploreren, worden zorgen en wensen duidelijk. De gespreksbegeleider maakt een inventarisatie van onderliggende verzuimproblematiek, voorkomt medicalisatie en escalatie en mobiliseert zo het re-integratietraject.

De gespreksbegeleider is getraind om verschillende conflicthanteringsstijlen, mediation vaardigheden  en interventietechnieken toe te passen en begeleidt werkgever en medewerker naar een oplossingsgerichte aanpak door de juiste vragen te stellen en gevoelige kwesties te formuleren. Uit de praktijk is gebleken dat er maximaal drie gesprekken nodig zijn om een bevredigend resultaat te behalen.

Voorbeeld uit de praktijk

In februari 2018 ging ik op bedrijfsbezoek bij een aangesloten relatie, die richt op de ICT en 25 werknemers in dienst heeft. Het doel was om het lopende verzuimdossier te bespreken en relatie te adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Toen ik met desbetreffende Leidinggevende en de Directeur Groot Aandeelhouder zelf om tafel zat, deelden zij mij mede dat zij ook de medewerker hadden uitgenodigd. Daarvan hadden zij mij niet van tevoren op de hoogte gebracht en dat was voor mij dus best wel even slikken.

De medewerker kwam de kamer binnen en ik bemerkte dat hij niet op zijn gemak was. Door middel van de gerichte vraagstelling lukte het mij om de medewerker gerust te stellen en lichtte ik mijn rol toe. Daarna vroeg ik hem om zijn kant van het verhaal te vertellen. Gedurende zijn verhaal liepen de emoties hoog op. Daarna was het de beurt aan de leidinggevende.

Resultaat van het gesprek

Zowel medewerker als leidinggevende lieten elkaar gelukkig uitpraten en er was wederzijds begrip. De medewerker gaf uiteindelijk toe dat hij de zaken mooier maakte dan ze waren en dat zijn beperkingen van dusdanige aard zijn dat het verrichten van aangepaste werkzaamheden in spoor 1
naast een intensief spoor 2 traject hem veel stress gaven en hij het niet meer kon opbrengen.

Leidinggevende gaf aan dat hij hiervan erg schrok en drukte de medewerker op het hart dat alles bespreekbaar is en gezondheid voor alles gaat. Zowel leidinggevende als medewerker waren erg blij met de uitkomst van deze begeleiding.

In mijn rol als gesprekbegeleider heb ik de werknemer en leidinggevende geadviseerd om altijd met elkaar in gesprek te blijven bij onduidelijkheid en niet te wachten op de bedrijfsarts.

Toekomst:

In mijn rol als Casemanager vind ik het een must om samen te werken met Bedrijfsartsen die goed kunnen communiceren en elkaar weten te vinden. Daarbij komt  bij dat ik kennis, betrouwbaarheid en kundigheid voor mij belangrijke ingrediënten zijn in mijn rol als Casemanager / Gesprekbegeleider.

Wil jij met mij samenwerken? En wil je weten hoe het is om te werken als Bedrijfsarts voor De Arbodienst? Check onze openstaande vacatures of neem een kijkje op onze website.